Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+
Terminy zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2022/23 Terminy zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2022/23
Szkoła Montessori

,,Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Maria Montessori

Terminy zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2022/23

 

 

Data 

Godzina 

Rodzaj spotkania 

22.09.2022 r. 

16.30 (kl. 0-3) 

17.00 (kl. 4-8) 

Zebranie z wychowawcami, wybór Rady Rodziców 

20.10. 2022 r. 

17.00 

Konsultacje  

17.11.2022 r. 

17.00 

Konsultacje 

15.12. 2022 r.  

16.30 – kl. 0-3 

17.00 – kl. 4-8 

 

Zebranie (przedstawienie ocen proponowanych), konsultacje 

12.01.2023 r. 

17.00  

Konsultacje  

23.02.2023 r. 

17.00 

Konsultacje 

23.03.2023 r. 

16.30 – kl. 0-3 

17.00 – kl. 4-8 

Zebrania – dot. zielonych szkół, zasady rekrutacji w klasie 8, konsultacje 

20.04.2022 r. 

17.00 

 

Konsultacje 

 

18. 05. 2023 r.  

17.00 

 

Zebranie (informacja o proponowanych ocenach), konsultacje