Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+
O szkole O szkole
Szkoła Montessori

,,Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Maria Montessori

O szkole

 

Patronką naszej szkoły jest Maria Montessori – twórczyni innowacyjnej metody, według której istotę wychowania i kształcenia stanowi indywidualność dziecka, jego potrzeby i zainteresowania.

Nie jesteśmy placówką montessoriańską, jednak w pracy z uczniami wykorzystujemy założenia pedagogiki Montessori. Swoje działania kierujemy na odkrywanie talentów i pasji wychowanków oraz na indywidualny rozwój ich osobowości. 

Uczniów traktujemy z szacunkiem, uwzględniając ich tempo pracy i możliwości rozwojowe. Wymagającym wsparcia stwarzamy warunki do wyrównywania braków, a szczególnie uzdolnionym zapewniamy dodatkowe zajęcia, bogatą ofertę kół zainteresowań (np. matematyczne, szachowe, teatralne, przyrodnicze, plastyczne, nauki gry na gitarze, pianinie, ukulele). 

Nauczanie języków obcych, przedmiotów ścisłych oraz rozwój artystyczny wychowanków to priorytety szkoły. Oferujemy zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego już od zerówki, a także zajęcia z native speakerem. Uczniowie mają możliwość uczenia się również języków: niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego – w ramach kół zainteresowań bądź jako drugiego języka, obowiązkowego od 4 klasy. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori dbamy o odpowiednio przygotowane otoczenie. Przestrzenie klas są estetycznie zagospodarowane, pomoce wyróżniają się prostotą, precyzją i estetyką wykonania.

Szkoła dysponuje nietuzinkową pracownią plastyczną na poddaszu budynku, wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownią informatyczną oraz sukcesywnie rozbudowywaną salą „kosmiczną”, w której odbywają się lekcje przedmiotów przyrodniczych. 

W naszej placówce dużą wagę przykładamy do propagowania ekologii  i zdrowego stylu życia. We współpracy z rodzicami organizujemy dni zdrowego odżywiania, panele dyskusyjne,  zachęcamy do brania aktywnego udziału w imprezach sportowych na terenie miasta. Dzieci i młodzież raz w tygodniu mają zajęcia pływania w „Zatoce Sportu”, a chętni mogą doskonalić swoje umiejętności w ramach dodatkowych zajęć sekcji pływackiej. 

Wspólne działania sprawiają, że szkoła wychowuje odpowiedzialnych, dojrzałych i samodzielnych uczniów, gotowych do podjęcia kolejnego etapu edukacyjnego.