Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+
Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasisty Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasisty
Szkoła Montessori

,,Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Maria Montessori

Ogólnopolski Test Kompetencji Trzecioklasisty

 

10 i 11 maja trzecioklasiści z naszej szkoły przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Trzecioklasisty „Lupa 3” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Test dostarczył informacji o pracy uczniów, a także o ich umiejętnościach i zagadnieniach nad którymi warto jeszcze popracować. Składał się on z dwóch części: polonistyczno- przyrodniczej oraz matematycznej.

Nasi trzecioklasiści świetnie przygotowali się do tego zadania dlatego wyniki testu okazały się w pełni zadowalające.

Wynik testu z matematyki to 82 % dla klasy, co na tle województwa i Polski plasuje nas w wysokiej staninie (klasa zdobyła 32,82 punkty na 40).

Wynik testu z edukacji polonistyczno- przyrodniczej to 87% i również jest to w rozkładzie średnich wyników szkół w skali staninowej stopień wysoki (52,12 punktów na 60 możliwych do zdobycia).

Serdecznie gratulujemy uczniom klasy trzeciej za ich zapał, zaangażowanie i świetne wyniki w nauce!

 

Brawo!!!