Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+

II Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Poznaje technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”

 

 

Zakończyliśmy realizację II Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”, który rozpoczął się we wrześnie 2023 roku.

 

Głównym celem projektu było wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

 

Cele szczegółowe projektu były następujące:

· formowanie sprawności kreatywnego podejścia do rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji;

· promowanie robotyki i nowoczesnych technologii

· nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi multimedialnych i informatycznych przez uczniów,

· wzbogacenie wiedzy i motywacji uczniów do nauki,

· zwiększenie efektywności uczenia się,

· promowanie stosowania aktywizujących metod nauczania.

 

W ramach koła informatycznego zrealizowaliśmy 13 punktów z czterech modułów. Pracowaliśmy w Canvie Pro, AutoDesk Tinkercad, NotePad++, InterLand, Jigsawplanet, Wordart, Storyboard, Scratchu, Avatarmaker. Zajmowaliśmy się projektowaniem obiektów 3D i drukiem na drukarkach 3D – Adventurer 4. Budowaliśmy roboty wykorzystując klocki Lego.

Roboty oraz drukarki wykorzystywane na zajęciach zakupione zostały w ramach Laboratoriów Przyszłości.

 

 

Poniżej galeria zdjęć:

IMG_9426