Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+
BUDŻET UCZNIOWSKI 2021/2022 BUDŻET UCZNIOWSKI 2021/2022
Szkoła Montessori

,,Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Maria Montessori

BUDŻET UCZNIOWSKI 2021/2022

 

Aktualizacja 30.03.2022

 

Zwycięskie projekty IV edycji budżetu uczniowskiego:

 

  1. „Wieczór filmowy z przekąskami” zgłoszony przez Mię Moks - 83 głosy
  2. „Ciekawa nauka. Uczymy się bawiąc” – zgłoszony przez klasę Ib i III z wychowawczyniami – 44 głosy.
  3. „Świetlica marzeń” zgłoszony przez Natalię Bogacz, Marię Chudzik, Zuzannę Janiszewską, Marcela Kielichowskiego, Helenę Król, Martę Szlachcińską, Alicję Wierzbicką – 42 głosy.

Zapraszamy uczniów do udziału w IV edycji budżetu uczniowskiego. Stwórz i zgłoś swój projekt, przeprowadź akcję promocyjną, wybieraj w głosowaniu zwycięskie projekty, które wzbogacą świetlicę, salę gimnastyczną, sale lekcyjne oraz ofertę wydarzeń w szkole.

Najważniejsze terminy: 

  • do 22 października 2021 r. (piątek) - zgłoś projekt
  • od 2 listopada 2021 r. (wtorek) do 5 listopada 2021 r. (piątek) – pokaż go innym
  • 8-9 listopada 2021 r. (poniedziałek, wtorek) - głosuj
  • 10 listopada 2021 r. - ogłoszenie wyników

 

REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „TWOJA SZKOŁA” im. MARII MONTESSORI – EDYCJA IV

 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Budżet uczniowski są to środki pieniężne budżetu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” pozyskane dzięki 
wpłatom 1% podatku, przeznaczone na realizację projektów zgłaszanych i wybieranych przez uczniów 
Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego    „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.

 

§ 2

PROJEKTY ZGŁASZANE DO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO

Projektem zgłaszanym do budżetu uczniowskiego może być każda inicjatywa uczniowska obejmująca zadanie,  które przyczynia się do rozwoju Szkoły, a w szczególności:
A. działanie mające na celu poprawę warunków nauki i funkcjonowania w Szkole,
B. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

 

§ 3

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Projekty mogą zgłaszać wyłącznie uczniowie Szkoły. Zgłoszenie projektu do budżetu uczniowskiego musi być poparte podpisami co najmniej 5 uczniów Szkoły. Zgłoszenie projektu powinno obejmować:
A. nazwę projektu i dane ucznia / grupy uczniów zgłaszających projekt,
B. opis projektu z uzasadnieniem potrzeby realizacji,
C. szacunkowy koszt.
D. koszt projektu nie może przekroczyć 2000 zł brutto.

 

§ 4

WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

Każdy zgłoszony projekt podlega weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa, w tym zgodności z obowiązującymi wytycznymi  przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19 i możliwości realizacji, w tym rzeczywistego kosztu samego projektu i ewentualnych kosztów jego realizacji. Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonuje Komisja złożona z 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz 1 przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”.

 

§ 5

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Z chwilą ogłoszenia projektów dopuszczonych do głosowania autorom projektów przysługuje prawo prowadzenia działań informacyjnych  i promocyjnych dotyczących ich projektów. Działania prowadzone mogą być na terenie szkoły oraz z wykorzystaniem następujących  narzędzi elektronicznych: strona www szkoły, strona Fb szkoły.

 

§ 6

WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI

O wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori. Każdy głosujący ma prawo oddać głos na 3 projekty. Do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego w danym roku szkolnym będą przyjęte trzy projekty, które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów.

 

§ 7

HARMONOGRAM BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO Zgłaszanie projektów: do 22.10. 2021r. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania 29.10. 2021r. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania: 02.11. 2021 – 05.11. 2021 r. Głosowanie nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 08-09. 11. 2021 r. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 10. 11. 2021 r. Realizacja projektów: rok szkolny 2021/22.