monte - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „TWOJA SZKOŁA” im. MARII MONTESSORI

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Budżet uczniowski są to środki pieniężne budżetu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” pozyskane dzięki wpłatom 1% podatku, przeznaczone na realizację projektów zgłaszanych i wybieranych przez uczniów Szkoły Podstawowej
 i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego „ Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.

§ 2
PROJEKTY ZGŁASZANE DO BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO

1. Projektem zgłaszanym do budżetu uczniowskiego może być każda inicjatywa uczniowska obejmująca zadanie, 
które przyczynia się do rozwoju Szkoły, a w szczególności:
a. działanie mające na celu poprawę warunków nauki i funkcjonowania w Szkole,
b. wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub sportowym.

§ 3
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

1. Projekty mogą zgłaszać wyłącznie uczniowie Szkoły.
2. Zgłoszenie projektu do budżetu uczniowskiego musi być poparte podpisami co najmniej 5 uczniów Szkoły.
3. Zgłoszenie projektu powinno obejmować:
a. nazwę projektu i dane ucznia / grupy uczniów zgłaszających projekt,
b. opis projektu z uzasadnieniem potrzeby realizacji,
c. szacunkowy koszt.
4. Koszt projektu nie może przekroczyć 2000 zł brutto.

§ 4
WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH PROJEKTÓW

1. Każdy zgłoszony projekt podlega weryfikacji pod kątem możliwości realizacji, w tym rzeczywistego kosztu samego projektu 
i ewentualnych kosztów jego realizacji.
2. Weryfikacji zgłoszonych projektów dokonuje Komisja złożona z 2 członków Rady Pedagogicznej 
i 2 członków Zarządu Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”.

§ 5
DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Z chwilą ogłoszenia projektów dopuszczonych do głosowania autorom projektów przysługuje prawo prowadzenia działań 
informacyjnych i promocyjnych dotyczących ich projektów.

§ 6
WYBÓR PROJEKTÓW DO REALIZACJI

1. O wyborze projektów do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego decydują w drodze bezpośredniego głosowania 
wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori.
2. Każdy głosujący ma prawo oddać głos na 3 projekty.
3. Do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego w danym roku szkolnym będą przyjęte trzy projekty, 
które w głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów.

§ 7
HARMONOGRAM BUDŻETU UCZNIOWSKIEGO

1. Zgłaszanie projektów: do 25.09.2017 r.
2. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania 28.09.2017 r.
3. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania: 29.09.2017 – 12.10.2017 r.
4. Głosowanie nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 13.10.2017 r.
5. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów przeznaczonych do realizacji: 16.10.2017 r.
6. Realizacja projektów: rok szkolny 2017/2018.


Miło nam poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie naszego gimnazjum osiągnęli 
wysokie i bardzo wysokie wyniki z egzaminu gimnazjalnego. 


Pogoda i nastroje dopisały. Rodzice i uczniowie chętnie uczestniczyli 
w bogatym programie familiady.
 Zabawy i turnieje sportowe, kącik piękności, gry na gitarze 
i bębnach, spotkanie z ratownikami medycznymi, nauka gry w szachy, 
prezentacja talentów, konkurs matematyczno-przyrodniczy,
loteria fantowa, premiera nowego tomu „Radości pisania”,
wernisaż wystawy najciekawszych prac uczniów, 
loteria fantowa to tylko część atrakcji.
Jak zawsze smaczna kuchnia prowadzona przez rodziców sprawiała, 
iż atmosfera spotkania była iście familijna.RAPORT Z EWALUACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji zewnętrznej, która została przeprowadzona wiosną 2016 r.
 w naszej Szkole Podstawowej przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi. Link do strony Systemu Ewaluacji Oświaty:
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego