Szkoła Montessori
Szkoła Montessori A- A+
Szkoła Montessori

,,Pomóż mi to zrobić samodzielnie"

Maria Montessori

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz zawiera terminy najważniejszych wydarzeń związanych z organizacją pracy szkoły. Sprawdź, kiedy w roku szkolnym 2023/2024 r. przypadają m.in. ferie szkolne oraz rozpoczęcie i zakończenie zajęć.

Dowiedz się więcej

Terminy zebrań i konsultacji w roku szkolnym 2023/2024

Bądź na bieżąco z nauką Twojego dziecka. Sprawdź, kiedy w obowiązującym roku szkolnym odbędą się zebrania oraz konsultacje z nauczycielami.

Dowiedz się więcej

Budżet uczniowski 2023/2024

Inicjatywa polega na tym, że Rada Rodziców oddaje do dyspozycji uczniów część swojego budżetu. Dzięki temu każdy z uczniów będzie mógł samodzielnie lub w grupie zgłaszać propozycje projektów, a potem decydować w głosowaniu, na co te pieniądze zostaną przeznaczone.

Dowiedz się więcej

01

O szkole

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” im. Marii Montessori powstała w 2006 r. jako Zespół Szkół, w skład którego wchodziły sześcioletnia Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum, wygaszone w 2019 r. w związku z reformą oświaty. Organem prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Oświatowe „Twoja Szkoła” działające na rzecz edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych. Szkoła mieści się w zabytkowym budynku, Zespole Willowym Karola Reisfelda przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 67 w Łodzi,  powstałym w latach 1923-1925. 

Szkoła Montessori
Szkoła Montessori

Kadra

Z uczniami pracują nauczyciele świetnie przygotowani do zawodu, będący w wielu przypadkach absolwentami więcej niż jednego kierunku studiów wyższych. Większość z nich to nie tylko doświadczeni pedagodzy posiadający stopnień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ale pasjonaci, osoby zaangażowane w pracę, pogłębiające swoją wiedzę i otwarte na nowoczesne metody nauczania.

02

5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ


 • Bezpieczeństwo

  Bezpieczeństwo

  Szkoła zapewnia opiekę od 7.30 do 17.00. Dzięki małej liczebności klas nauczyciele znają niemal wszystkich uczniów, a uczniowie poszczególnych klas nie są dla siebie anonimowi.

 • Kameralność

  Kameralność

  Średnia liczebność klas wynosi około 18 osób, od klasy 4 najliczniejsze zespoły dzielone na grupy na zajęciach informatyki i konwersacji. 

 • Możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań, wsparcie w nauce

  Możliwość rozwijania uzdolnień i zainteresowań, wsparcie w nauce

  Bogata oferta kół zainteresowań, w klasie 8 – zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, konsultacje dla uczniów.

 • Wysoki poziom nauczania

  Wysoki poziom nauczania

  Sukcesy w konkursach przedmiotowych, wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 • Rozszerzony program nauczania języków obcych

  Rozszerzony program nauczania języków obcych

  5 godzin języka angielskiego tygodniowo od pierwszej klasy, drugi język obcy od klasy czwartej,  zajęcia dodatkowe z języków obcych już od edukacji wczesnoszkolnej. 

03

Nasz cel

Naszym celem jest wychowanie samodzielnych i odpowiedzialnych ludzi, gotowych do podjęcia nauki w szkole średniej i funkcjonowania we współczesnym świecie. Zależy nam, aby nasi wychowankowie znali swoje mocne strony, byli otwarci i tolerancyjni, potrafili pracować w zespole i przedstawić swoje zdanie w dyskusji z zachowaniem szacunku dla drugiego człowieka. 

Szkoła Montessori
Szkoła Montessori

Czas pozalekcyjny

Od najmłodszych klas uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty kół zainteresowań: szachowego, teatralnego, przyrodniczego, plastycznego, nauki gry na gitarze, pianinie, ukulele, dodatkowych zajęć z języków: włoskiego, rosyjskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach świetlicy szkolnej. Jest ona nastawiona na rękodzieło artystyczne i rozwój czytelnictwa. Szkoła dużą wagę przykłada do propagowania ekologii  i zdrowego stylu życia. We współpracy z rodzicami organizuje dni zdrowego odżywiania, panele dyskusyjne, zachęca do brania aktywnego udziału w imprezach sportowych na terenie miasta.  

04

05

Kontakt

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego
„Twoja Szkoła”
im. Marii Montessori

+48 42 632 70 77

szkola@montessori.edu.pl

 

 

ul. Rewolucji 1905 roku 67
90-221 Łódź, Polska