TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI

Organizacja szkoły

L.p

D a t a

G o d z i n a

R o d z a j   s p o t k a n i a

1.

19.09.2019

16.30 (kl. 0-3)
17.00 (kl. 4-8)

Zebranie z wychowawcami, 

wybór Rady Rodziców

2.

 17.10.2019

17.00

Konsultacje

3.

14.11.2019

17.00

Konsultacje

4

12.12.2019

16.30 – kl. 0-3
17.00 – kl. 4-8

Zebranie (przedstawienie ocen proponowanych), konsultacje

5.

30.01.2020
16.30 – kl. 0-3
17.00 – kl. 4-8

Zebranie semestralne z wychowawcami

6.

13. 02.2020

17.00

konsultacje

7.

12.03.2020

16.30 – kl. 0-3
17.00 – kl. 4-8

Zebrania – dot. zielonych szkół, zasady rekrutacji 
w klasie 8, konsultacje

8.

16.04.2020
17.00 

konsultacje

9.

21.05.2020

17.00

Zebranie (informacja o proponowanych ocenach), konsultacje

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego