- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

SO "Twoja Szkoła"
ZARZĄD STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO "TWOJA SZKOŁA"
MONIKA PEREK-JURA – PREZES ZARZĄDU
ALEKSANDRA SZLACHCIŃSKA – WICEPREZES ZARZĄDU
KATARZYNA NAWROCKA – SEKRETARZ
ARKADIUSZ NOCUŃ – SKARBNIK
MICHAŁ CHRUŚCIELSKI – CZŁONEK ZARZĄDU
PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „*Twoja Szkoła” uprzejmie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia 
na Walne zebranie Członków Stowarzyszenia o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

Zebranie odbędzie się w dniu *29 maja 2019 roku o godz. 17.00* w Sali konferencyjnej szkoły.
     Prosimy o nieco wcześniejsze przybycie.

Porządek zebrania:
1.     Podpisywanie listy obecności – pobór kart do głosowania godz: *16:30– 17:00*
2.     Otwarcie  Walnego Zebrania *godz: 17:00  *
3.     Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania uchwała nr 1
4.      Wybór sekretarza Zebrania
5.     Ustalenie prawomocności obrad – Lista obecności stwierdzenie kworum
6.     Przyjęcie porządku obrad
7.     Sprawozdanie  z działalności SOTS
8.     Przedstawienie sprawozdania finansowego SOTS
9.     Opinia Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za rok 2017/18
10.   Głosowanie nad uchwałą o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego.
        - uchwała nr 2
11.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności i podjęcie uchwały  nr 3
12.   Głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium dla Zarządu - uchwała nr 4
13.    Zgłaszanie kandydatów do nowych władz Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła
14.    Wybór  członków władz Stowarzyszenia -  głosowanie
15.    Ogłoszenie wyników wyborów.
16.    Sprawy różne i wolne głosy
17.    Zamknięcie zebrania

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość oddawania głosów za pośrednictwem pełnomocnika będącego członkiem 
Stowarzyszenia (pełnomocnictwo w załączeniu).
W załączeniu znajdziecie Państwo regulamin Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła".
Przypominamy także o konieczności opłacenia składek członkowskich (ostateczny termin wpłaty zaległych składek członkowskich, warunkujący aktywny udział w posiedzeniu, upływa 21 maja br.) W tytule przelewu prosimy o dodanie zapisu - *składka członkowska za rok 2019. *
                                                                                       *Łączę wyrazy szacunku*
                                                                                           *Monika Perek-Jura*
                                                                                           *Prezes Stowarzyszenia Oświatowego Twoja Szkoła*

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego