TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI

Dokumenty
TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

L.p

D a t a

G o d z i n a

R o d z a j   s p o t k a n i a

1.Zebranie z wychowawcami, wybór Rady Rodziców

2.

 .


Konsultacje

3.


17.00

Konsultacje

4


16.30 – klasa 0 - 2
17.00 – klasy 3 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 8 

Zebranie (przedstawienie proponowanych ocen), konsultacje

5.


16.30 – klasa 0 - 2
17.00 – klasy 3 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 8 

Zebranie semestralne z wychowawcami
(zasady rekrutacji w klasie 8 i IIIg), 
konsultacje

6.


16.30 – klasa 0 - 2
17.00 – klasy 3 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 8

Zebrania – dot. zielonych szkół, 

konsultacje

7.


17.00

konsultacje

8.


16.30 – klasa 0 - 2
17.00 – klasy 3 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 8

Zebranie (informacja o proponowanych ocenach), konsultacje

9.


17.00

konsultacje

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego