- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Organizacja szkoły
TERMINY ZEBRAŃ I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

L.p

D a t a

G o d z i n a

R o d z a j   s p o t k a n i a

1.

21 września 2017r.

16.30 – klasa 0 - 1
17.00 – klasy 2 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 7 i gimnazjum

Zebranie z wychowawcami, wybór Rady Rodziców

2.

 12 października 2017r.

17.00

Konsultacje

3.

 16 listopada 2017r.

17.00

Konsultacje

4

 14 grudnia 2017r.

16.30 – klasa 0 - 1
17.00 – klasy 2 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 7 i gimnazjum

Zebranie (przedstawienie proponowanych ocen), konsultacje

5.

  18 stycznia 2018r.

16.30 – klasa 0 - 1
17.00 – klasy 2 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 7 i gimnazjum

Zebranie semestralne z wychowawcami
(zasady rekrutacji w klasie IIIg), konsultacje

6.

 15 marca 2018r.

16.30 – klasa 0 - 1
17.00 – klasy 2 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 7 i gimnazjum

Zebrania – dot. zielonych szkół, konsultacje

7.

12 kwietnia 2018r.

17.00

konsultacje

8.

17 maja 2018r.

16.30 – klasa 0 - 1
17.00 – klasy 2 - 5 SP
17. 30 – kl. 6 - 7 i gimnazjum

Zebranie (informacja o proponowanych ocenach), konsultacje

9.

 7 czerwca 2018r.

17.00

konsultacje

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego