- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła Podstawowa
SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
 Do głównych zadań SU należy:
ü  przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
ü  dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
ü  kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
ü  organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
ü  współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
ü  występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
ü  udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską np.:stroiki świąteczne,    
                                                                         akcje charytatywne, redagowanie szkolnej gazetki itd.
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W wyborach do Samorządu Szkolnego brało udział 
76 uczniów klas 1-7. 
Emocji jak zwykle było co niemiara.
A oto rada Samorządu na rok szkolny 2017/2018:

Przewodniczący - Franciszek Kaźmierski
Zastępca - Małgorzata Wróblewska oraz Cyryl Rosiak
Członkowie - Zuzanna Krzanowska i Jan Wróblewski.
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego