Plan zajęć SP - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Plan zajęć SP

O szkole
PLAN ZAJĘĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 0 - 3

NR LEKCJIGODZ.KLASA 0
KLASA 1a
KLASA 1b
KLASA 2
KLASA 3

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1.8.30-9.15
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
2.9.15-10.00edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
         język angielski
  edukacja wczesnoszkolna
3.10.15-11.00edukacja wczesnoszkolna
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
j. ang.
konwer.
edukacja komputer.edukacja wczesnoszkolna
4.11.10-11.55edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
religiaedukacja wczesnoszkolna
 język angielski
5.12.00-12.50
muzyka
język angielski
religia
j. angielski konwersacja
6.13.10-13.55
j. ang. konwer.

muzyka
7.14.05-14.50


W
T
O
R
E
K  

1.
8.30-9.15
edukacja wczesnoszkolna
religia
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
2.
9.15-10.00
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
muzyka
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
3.
10.15-11.00
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
4.
11.10-11.55
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
język angielski
5
12.05-12.50
basen
basen
basen
basen   
6
13.10-13.55
basen
basen
basen
basen   
7
14.05-14.50


    
8
15.00-15.45

    

Ś
R
O
D
A
 
1.
8.30-9.15
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
2.
9.15-10.00
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja
komp.,
j. ang.
konwer.
edukacja wczesnoszkolna
3.
10.15-11.00
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
4.
11.10-11.55
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizczne
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
5.
12.05-12.50
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizczne
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
6.
13.10-13.55
edukacja wczesnoszkolna
wychowanie fizczne
język angielski

7.
14.05-14.50

wychowanie fizczne
8.
15.00-15.45


C
Z
W
A
R
T
E
K
 
1.
8.30-9.15
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
2.
9.15-10.00
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
3.
10.15-11.00
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
edukacja wczesnoszkolna
4.
11.10-11.55
wychowanie fizczne
j. angielski
konwersacja
edukacja wczesnoszkolna
muzyka
religia
5.
12.05-12.50
wychowanie fizczne
edukacja wczesnoszkolna
religia
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
6.
13.10 - 13.55


wychowanie fizczne
język angielski
7.
14.05 -14.50

wychowanie fizczne
8.
15.00 -15.45

P
I
Ą
T
E
K 
1.
8.30-9.15
edukacja wczesnoszkolna
religia
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
2.
9.15-10.00
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
3.
10.15-11.00
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
religia
4.
11.10-11.55
muzyka
edukacja wczesnoszkolna
język angielski
religia
wychowanie fizczne
5.
12.05-12.50
j. angielski
konwersacja
język angielski
edukacja wczesnoszkolna

wychowanie fizczne
6.
13.10-13.55
język angielski

7.
14.05-14.50


PLAN ZAJĘĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 4 - 6

L.PGODZINYKLASA 4KLASA 5
KLASA 6
 O
 N
 I
 E
 D
 Z
 I
A
Ł
E
K
18.30 - 9.15matematykahistoriajęzyk angielski
29.15 - 10.00matematyka
j. włoskij. niemieckimatematyka
310.15 - 11.00j. hiszpańskij. niemieckitechnikamatematyka
411.10 - 11.55język polskijęzyk polski
muzyka
512.05 - 12.50godzina wychowawczageografia
język polski - praca własna
613.10 - 13.55
język angielskimatematykajęzyk polski - praca własna
714.05 - 14.50wych. fizyczne
j. hiszpański 
j. niemiecki
815.00 - 15.45wych. fizyczne 

W
T
O
R
E
K
18.30 - 9.15
muzykaj .ang.-konwer.
informatykaprzyroda
29.15 - 10.00
język polski
informatyka
j .ang.-konwer.
język angielski
310.15 - 11.00
język angielski
matematykamatematyka
411.10 - 11.55
przyrodamatematykajęzyk polski
512.05 - 12.50
język polski - praca własna
język angielskijęzyk polski
613.10 - 13.55basenbasen
basen
714.05 - 14.50
basenbasen
basen

 Ś
R
O
D
A

18.30 - 9.15
technikajęzyk polski
historia
29.15 - 10.00
przyrodajęzyk polski
j. hiszpańskij. niemiecki
310.15 - 11.00
informatykaj.ang. -konwer.historia
język polski
411.10 - 11.55
j.ang. -konwer.
informatykareligia
etykaprzyroda
512.05 - 12.50
religiaetykajęzyk angielskimatematyka
613.10 - 13.55
historia
koło teatralne w jęz. angielskimreligiaetyka
714.05 - 14.50


plastyka
815.00 - 15.45

informatyka

 C
Z
W
A
R
T
E
K
 
 
 
18.30 - 9.15
matematyka
muzykatechnika
29.15 - 10.00
matematyka
język angielski
muzyka
310.15 - 11.00
język angielski
plastykagodzina wychowawcza
411.10 - 11.55plastykaj. włoskij. niemieckijęzyk angielski
512.05 - 12.50
język polski
matematyka
j. angielski -konwersacja
613.10 -13.55religiaetykamatematyka

714.05 - 14.50815.00 - 15.45 P
I
Ą
T
E
K
 

18.30 - 9.15
historiajęzyk polski - praca własna
przyroda
29.15 - 10.00
język angielski
język polski - prac własna
kistoria
310.15 - 11.00
j. hiszpański 
j. niemieckibiologiaęzyk angielski
411.10 - 11.55
język polski - praca własna
język angielski
fizyka
512.05 - 12.50
matematyka
godzina wychowawcza
matematyka
612.05 - 12.50

wych. fiz,  dz.
wych. fiz. - chł. wych. fiz, dz.
wych. fiz -chł. 
714.05 - 14.50

wych. fizy. dz .
wych. fiz. - chł.wych. fiz, dz.
wych. fiz.-chł. 
PLAN ZAJĘĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 7 - 8

L.PGODZINYKLASA 7KLASA 8
 O
 N
 I
 E
 D
 Z
 I
A
Ł
E
K
18.30 - 9.15język polski
29.15 - 10.00chemiahistoria
310.15 - 11.00muzykachemia
411.10 - 11.55matematykafizyka
512.05 - 12.50matematyka
język włoskijęzyk niemiecki
613.10 - 13.55
geografiajęzyk angielski
714.05 - 14.50historiamatematyka
815.00 - 15.45język hiszpańskijęzyk niemieckigeografia
W
T
O
R
E
K
18.30 - 9.15
język polski
matematyka
29.15 - 10.00
religiaetykamatematyka
310.15 - 11.00
biologiajęzyk polski
411.10 - 11.55
matematyka
język polski
512.05 - 12.50
język angielskijęzyk włoski
język niemiecki
613.10 - 13.55basenbasen
714.05 - 14.50
basen
basen

 Ś
R
O
D
A

18.30 - 9.15
język hiszpański
język niemiecki
29.15 - 10.00
język angielski
WOS
310.15 - 11.00
matematyka
język angielski
411.10 - 11.55
fizykajęzyk polski
512.05 - 12.50
chemiainformatyka
613.10 - 13.55
j. ang. -kowersacjainformatykachemia
714.05 - 14.50
informatyka
j. ang. -kowersacjagodzina wychowawcza
8 - 915.00 - 15.45
15.55 - 16,40
wychowanie fizyczne - dziewcząt
wychowanie fizyczne - dziewcząt
wych. fiz.-dziewcząt
wych. fiz.-dziewcząt

wych. fiz. chłopców
wych. fiz. chłopców


 C
Z
W
A
R
T
E
K
 
 
 
18.30 - 9.15
plastykajęzyk niemiecki
29.15 - 10.00
język polski
religiaetyka
310.15 - 11.00
język polski
język angielski - konwersacja
411.10 - 11.55język angielski
język polski
512.05 - 12.50
godzina wychowawczabiologia
613.10 -13.55geografiajęzyk angielski
714.05 - 14.50
wychowanie fizyczne - chłopcówjęzyk angielski
15.00 - 15.45
wychowanie fizyczne - chłopców


 
 P
I
Ą
T
E
K
 
 

18.30 - 9.15
język angielski
język polski
29.15 - 10.00
biologiajęzyk polski
310.15 - 11.00
język polski
historia
411.10 - 11.55
matematyka
WOS
512.05 - 12.50
historia matematyka
612.05 - 12.50
fizykamatematyka
714.05 - 14.50

fizyka
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego