PLACÓWKA - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PLACÓWKA

Nasza szkoła
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego " Twoja Szkoła" im. Marii Montessori
90-221 Łódź,  Rewolucji 1905r Numer 67
Telefon 426327077      Fax 426327077
www.montessori.edu.pl
Regon 10018540400037
Szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Oświatowego "Twoja Szkoła" im. Marii Montessori powstała w 2006 r. Mieści się w zabytkowym budynku Zespole Willowym Karola Reisfelda, przy ulicy Rewolucji 1905 roku nr 67 w Łodzi, powstałym w latach 1923-1925. 
Pracujemy z uczniami w oparciu o innowacyjną pedagogikę Marii Montessori, rozwijającą samodzielność i umiejętności planowania pracy. Swoje działania kierujemy na odkrywanie talentów i pasji wychowanków oraz na indywidualny rozwój ich osobowości. 
Uczniów traktujemy z szacunkiem, uwzględniając ich indywidualne tempo pracy i możliwości rozwojowe. Wymagającym pomocy 
szkoła stwarza warunki do wyrównywania braków, a szczególnie uzdolnionym zapewnia indywidualne zajęcia, bogatą ofertę kół zainteresowań (np. matematyczne, teatralne, przyrodnicze, plastyczne, nauki gry na gitarze, czy bębnach) i zajęć dodatkowych. 
Z uczniami pracują pedagodzy rzetelnie przygotowani do zawodu, pasjonaci. Ich praca owocuje sukcesami wychowanków w wielu dziedzinach (np. laureaci/finaliści konkursów językowych, polonistycznych, matematycznych, przyrodniczych). Nauczanie języków 
obcych odbywa się w małych zespołach o podobnym zaawansowaniu uczniów, także z native speakerem. Nauczanie języków obcych, przedmiotów ścisłych oraz rozwój artystyczny wychowanków to priorytety szkoły. Zgodnie ze wskazówkami pedagogiki Montessori 
szkoła dba o odpowiednio przygotowane otoczenie. Przestrzenie klas są estetycznie zagospodarowane, pomoce montessoriańskie wyróżniają się prostotą, precyzją, estetyką wykonania i są ogólnie dostępne – uczeń w każdej chwili może z nich korzystać. 
Szkoła dysponuje nietuzinkową pracownią plastyczną na poddaszu budynku. Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach świetlicy szkolnej. Jest ona nastawiona na rękodzieło artystyczne i rozwój czytelnictwa. Uczniowie z pasją ręcznie szyją zabawki, torby, haftują serwetki, szydełkują; korzystają z księgozbioru. Zajęcia te wspaniale rozwijają ich pasje artystyczne, pozwalają się wyciszyć
 i koncentrować.
 Rodzice niejednokrotnie przyłączają się do prac ręcznych w świetlicy. Szkoła dużą wagę przykłada do propagowania ekologii 
oraz zdrowego stylu życia. We współpracy z rodzicami organizuje dni zdrowego odżywiania, panele dyskusyjne, zachęca do brania 
aktywnego udziału 
w maratonach. Wspólne działania sprawiają, że szkoła wychowuje odpowiedzialnych, dojrzałych 
i samodzielnych
 uczniów, gotowych do podjęcia kolejnego etapu edukacyjnego.

Praca własna 
Wypełnia ona każdego dnia co najmniej dwie godziny lekcyjne. Uczniowie pracują pod opieką nauczyciela. 
W tym czasie dziecko ma 
prawo wyboru przedmiotu pracy zgodnie z aktualnym stanem swojej wiedzy, umiejętnościami, zainteresowaniami. 
Uczeń pracuje tak długo z daną pomocą lub nad danym zagadnieniem jak mu jest to potrzebne. 
Szkoła pracuje w oparciu o podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i realizuje tym samym założenia 
reformy edukacji w kraju.
Głównym celem zajęć przedmiotowych jest omówienie, wyjaśnienie i powtórzenie węzłowych tematów wynikających z podstaw programowych aby zdobyć nową wiedzę, umiejętności, sprawność. 
Do wybranego tematu może powrócić nazajutrz lub kontynuować go przez kolejne dni czy tygodnie.

Reguły pracy własnej: 
dla danej grupy wiekowej oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach i pracy własnej.
 W szkole nie stosuje się dzwonka sygnalizującego początek i koniec zajęć.
 W szkole dzieci mogą zjeść obiad złożony z dwóch dań, a przez cały dzień mają do dyspozycji herbatę lub inne napoje.

                     EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA                                                    W KLASACH 4 - 8
       Obejmuje takie przedmioty, jak:                                                                        Obejmuje takie bloki, jak:
 język polski, matematyka, środowisko,                                                         język polski, matematyka, historia
 plastyka, muzyka.                                                                                                 i społeczeństwo, przyroda, sztuka.
          
 Zajęcia prowadzone są przez jednego  n-la                                                  Na każde zajęcia wchodzi 
nauczyciel specjalista.
                                                                                      
Zajęcia mogą być prowadzone dla całej  klasy                                  Zajęcia odbywają się z podziałem klasy 
na grupy wiekowe, lub z  podziałem na grupy wiekowe.                                                       a czasami z całą klasą tak aby osiągnąć cele dydaktyczne.
                                                                                                             
Zajęcia dydaktyczne obejmują także naukę języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjsjskiego,  hiszpańskiego i włoskiego.
Wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach w pracowni komputerowej. 
Dodatkowo dzieci uczęszczają na basen.

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole odbywają się zajęcia świetlicowe, w ramach których dziecko ma zapewnioną indywidualną pomoc w przygotowaniu do lekcji oraz różna formy aktywnego wypoczynku. Uczniowie mają także możliwość uczestniczyć w różnorodnych kołach zainteresowań,  np. kole plastycznym, przyrodniczym, muzycznym, matematycznym oraz gimnastyce korekcyjnej.
Koszty zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych zawartych w ofercie szkoły są pokrywane z czesnego.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego