O szkole - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Szkoła Podstawowa
O SZKOLE

SEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNY:

 poniedziałki , wtorki , środy, piątki 
8.00-16.00;

czwartek   9.00-17.00

Wszelkie wpłaty gotówkowe można dokonywać w sekretariacie 

w dniach drugiego
tygodnia każdego miesiąca
ING Bank Śląski Nr konta  45 1050 1461 1000 0023 0823 6336

  Pracujemy z uczniami w oparciu o innowacyjną pedagogikę Marii Montessori, 

rozwijającą samodzielność i umiejętności planowania pracy.
Szkoła mieści się w zabytkowym pałacyku, oferuję naukę w przyjaznym środowisku, zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz sprzyja sprzyjające rozwojowi dziecka otoczeniu.
Nauczyciele mają indywidualne podejście do ucznia, cierpliwość i wysokie kwalifikacje


Praca własna 
Wypełnia ona każdego dnia co najmniej dwie godziny lekcyjne.
Uczniowie pracują pod opieką nauczyciela.
W tym czasie dziecko ma prawo wyboru przedmiotu pracy zgodnie z aktualnym stanem swojej wiedzy, umiejętnościami, zainteresowaniami.
Uczeń pracuje tak długo z daną pomocą lub nad danym zagadnieniem jak mu jest to potrzebne, aby zdobyć nową wiedzę, umiejętności, sprawność.
Do wybranego tematu może powrócić nazajutrz lub kontynuować go przez kolejne dni czy tygodnie.


Reguły pracy własnej: 
Szkoła pracuje w oparciu o podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i realizuje tym samym założenia reformy edukacji w kraju.
Głównym celem zajęć przedmiotowych jest omówienie, wyjaśnienie i powtórzenie węzłowych tematów wynikających z podstaw programowych 

dla danej grupy wiekowej oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności zdobytych na lekcjach i pracy własnej.
 W szkole nie stosuje się dzwonka sygnalizującego początek i koniec zajęć.
 W szkole dzieci mogą zjeść obiad złożony z dwóch dań, a przez cały dzień mają do dyspozycji herbatę lub inne napoje.


                     EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA                                              W KLASACH IV - VIII
 

Obejmuje takie przedmioty, jak:                                                 Obejmuje takie bloki, jak:
          język polski, matematyka, środowisko,              
                                  język polski, matematyka, historia
          plastyka, muzyka.                                           
                                     i społeczeństwo, przyroda, sztuka
 

Zajęcia prowadzone są przez jednego                                       Na każde zajęcia wchodzi
           
nauczyciela.                                                                                            nauczyciel specjalista.
               

Zajęcia mogą być prowadzone dla całej                                   Zajęcia odbywają się z podziałem klasy
           
    lub z  podziałem na grupy wiekowe,                                                   na grupy wiekowe, a czasami z całą klasą
                                                                                   
                                        tak aby osiągnąć cele dydaktyczne


Z
ajęcia dydaktyczne obejmują także naukę języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, 
rosyjsjskiego,  hiszpańskiego i włoskiego.

Wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach w pracowni komputerowej. 
Dodatkowo dzieci uczęszczają na basen.

Zajęcia pozalekcyjne


W szkole odbywają się zajęcia świetlicowe, w ramach których dziecko ma zapewnioną indywidualną pomoc w przygotowaniu 
do lekcji oraz różna formy aktywnego wypoczynku. Uczniowie mają także możliwość uczestniczyć w różnorodnych kołach zainteresowań, np. kole plastycznym, 

przyrodniczym, muzycznym, matematycznym oraz gimnastyce korekcyjnej.

Koszty zajęć dydaktycznych oraz pozalekcyjnych zawartych w ofercie szkoły są pokrywane z czesnego.


 


Rozkład dnia
1. 8.30 - 9.15
2. 9.15 - 10.00
3. 10.15 - 11.00
4. 11.10 - 11.55
5. 12.05 - 12.50
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 14.55 - 15.40

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego