O szkole - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O szkole

Gimnazjum kl. III
O GIMNAZJUM

Godziny otwarcia:


Szkoła w czasie roku szkolnego zapewnia opiekę uczniom 

w godz. 7.30 - 17.00         
S
ekretariat szkoły czynny: 
pn, wt, śr, pt 8.00-16.00;czw 9.00-17.00
wszelkie wpłaty gotówkowe
można dokonywać w sekretariacie w dniach drugiego tygodnia każdego miesiąca
ING Bank Śląski Nr konta  45 1050 1461 1000 0023 0823 6336
Rozkład dnia   
     08.30 - 12.50   zajęcia przedmiotowe.
    12.50 - 13.10   przerwa obiadowa.
    13.10 - 16.30     zajęcia przedmiotowe, świetlica i koła zainteresowań


Jaki jest profil naszego gimnazjum? 
       Nie faworyzujemy żadnego bloku przedmiotów kosztem innych. Uważamy, że okres gimnazjum to najlepszy czas na zdobywanie wiedzy  
i umiejętności z wielu różnorodnych dziedzin oraz na rozbudzanie pasji poznawania świata w całej jego złożoności. Dzięki temu, kiedy uczeń znajdzie się w liceum, gdzie nowa podstawa programowa wymaga wyrazistego „profilowania”, nie tylko nie będzie miał zamkniętej żadnej 
 z dróg, ale też dokona w pełni świadomego i pogłębionego wyboru. 

A co, po lekcjach? 
Kółka zainteresowań
       
         To cykliczne spotkania, których długość, częstotliwość i „żywotność” zależy od zainteresowań uczniów. 
Popularnością cieszą koła: matematyczne, języka niemieckiego, fotograficzne i plastyczne.  

Projekty

          To z kolei cykle działań, których celem jest realizacja konkretnego zadania – przygotowanie wystawy (np. historycznej), 
zbudowanie urządzeń (np. replik machin oblężniczych), realizacja przedstawienia, nakręcenie filmu, czy przygotowanie prezentacji 
komputerowych związanych z Dniem Języków Obcych, Familijnych Klimatów, Drzwi Otwartych itd.
 
Wycieczki

          Ponieważ naszym zdaniem szkoła to miejsce, gdzie cały czas czegoś się uczymy, nie jesteśmy wielbicielami spacerów bez celu lub wizyt 
w kinie na najnowszym "filmie akcji" ,dlatego nasze wycieczki to połączenie rozrywki i rekreacji z edukacją.  Wyjazdy w różne regiony Polski
 i Europy mają formę objazdów naukowych, po których styl gotycki, las mieszany czy powstanie styczniowe kojarzą się uczniom z realnymi ciekawymi miejscami i obiektami, a nie tylko z suchymi tekstami i obrazkami w podręczniku. 

Jak wychowujemy? 

Praca z klasami

      Wszystkie klasy to niewielkie, kameralne grupy (7-10 osób), które pozwalają nauczycielom indywidualizować pracę z uczniem, dostosowywać metody oraz tempo do potrzeb i wymagań każdego z podopiecznych. W trudnym okresie gimnazjalnym zapewniamy uczniom i ich rodzicom pomoc pedagogiczną, służymy naszym doświadczeniem i wiedzą. Naszą pracę opieramy na takich wartościach jak: przeżywanie, doświadczanie, rozwój kreatywności, samodzielność i umiejętność pracy w grupie. Duży nacisk kładziemy na rozwój umiejętności 
społecznych, które w przyszłości pozwolą naszym absolwentom   z powodzeniem funkcjonować w dorosłym życiu. 
 
Opieka pedagogiczna

          Nauka w gimnazjum to czas, kiedy młodzież przechodzi najintensywniejsze zmiany fizyczne, emocjonalne i społeczne. 
Jest to okres, kiedy pedagogiczna pomoc bywa niezbędna, pomaga uniknąć wielu potencjalnych zagrożeń. Nasi nauczyciele 
to doświadczeni profesjonaliści, chętnie służący uczniom i rodzicom radą i niezbędną pomocą.

Jak przygotowujemy do testów? 

       W naszej szkole prowadzimy specjalny program przygotowań do testów kompetencji, co pozwala naszym uczniom wykorzystać 
w trakcie egzaminów zewnętrznych maksimum swojego potencjału. Dzięki temu ich wyniki znacznie przewyższają średni poziom 
uzyskiwany w polskich szkołach gimnazjalnych. Jednocześnie nie popadamy w „chorobę testomanii”. Przygotowanie do egzaminu 
gimnazjalnego to – owszem ważny – ale nie najważniejszy element. Wiemy, że czas płynie szybko. Już niedługo nasz gimnazjalista 
stanie się licealistą, studentem, młodym pracownikiem, musimy więc przyzwyczaić go do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami 
i do systematycznego, samodzielnego doskonalenia się. 

Jak uczymy języków obcych? 
    
System kształcenia

           Znajomość języków obcych to w dzisiejszym świecie często jeden z najważniejszych warunków sukcesui świadomi rodzice przywiązują 
do tego elementu kształcenia coraz większą wagę. Właśnie z tego powodu oferta naszej szkoły ma charakter wyjątkowy. 
Zapewniamy uczniom możliwość nauki języków: 
angielskiego, 
niemieckiego, 
francuskiego, 
włoskiego, 
rosyjskiego 

hiszpańskiego.

Podstawowy pakiet oferowany przez nasza szkołę to: angielski wiodący (nauka języka + native speaker) oraz dodatkowo niemiecki,
 hiszpański lub francuski. Przedmioty te wpisane są w siatkę godzin lekcyjnych.Nauka pozostałych języków odbywa się po lekcjach i jest bezpłatna.

Grupy językowe

              Nauka odbywa się w niewielkich grupach w zależności od poziomu zaawansowania poszczególnych uczniów. 
Decyzja o przydzieleniu do określonej grupy podejmowana jest przez nauczycieli poszczególnych języków po dokładnym 
sprawdzeniu umiejętności i potencjału ucznia.

Zajęcia indywidualne

         Uczniowie, którzy są szczególnie zaawansowani, mają możliwość bezpłatnej nauki indywidualnej, dzięki czemu mogą przyswajać 
wiedzę w sposób najlepiej dostosowany do ich potrzeb i oczekiwań.
 
Przygotowanie do testów językowych

           W ramach zajęć uczniowie klas trzecich przygotowują się do testów kompetencji z języków obcych.Dzięki temu od wielu lat 
umiejętności i wiedza, jaką prezentują, pozwalają im systematycznie osiągać wyniki zbliżone do ocen maksymalnych. 

A co ze sportem? 

Rola sprawności fizycznej.

    Wykształcenie zdrowych nawyków w zakresie sprawności fizycznej to jedna z najważniejszych spraw w kształceniu młodych ludzi. 
Świadomi zagrożeń, jakie niesie dla młodzieży siedzący tryb życia i spędzanie wielu godzin przed telewizorem lub komputerem, 
oraz niezdrowa dieta (cukrzyca, otyłość, wady postawy, wady wzroku itd.), przywiązujemy dużą wagę do budowania sprawności fizycznej 
naszych uczniów. Służą temu wyjazdy w ramach tzw. zielonych szkół, które zapoznają ich z zasadami tzw. turystyki kwalifikowanej 
 np , „skałkowanie”, marsze po górach.
 
Wychowanie fizyczne.

    Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w  hali sportowej i na basenie. Nasi uczniowie mogą także korzystać  z boisk do gier 
zespołowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka). Pozwala to nauczycielom wychowania fizycznego na realizację programu 
ciekawych urozmaiconych i efektywnych zajęć
 
Igrzyska 

      Raz w roku w ramach imprezy Familijne Klimaty organizujemy igrzyska, podczas których młodzież, nauczyciele i rodzice biorą udział 
w indywidualnych i zespołowych konkurencjach. Od wielu lat systematyczne uczestniczymy w  Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych     
 w Witowie koło Zakopanego. Uczniowie co roku uczestniczą też w rozgrywkach piłki halowej. 

Jak współdziałamy z rodzicami? 
 
Kontakt ze szkołą 


         Zależy nam na maksymalnym ułatwieniu rodzicom kontaktu ze szkołą. Służą temu organizowane regularnie tzw. dni otwarte, 

na których indywidualnie można porozmawiać z każdym nauczycielem o postępach dziecka. Nie znaczy to, że kiedy „coś się dzieje”, 

trzeba czekać do zebrania. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi, jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, docierają natychmiast do rodzica 

za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej. Oczywiście działa to też w drugą stronę – chcący skontaktować się ze szkołą 

mama lub tata nie są „natrętnymi petentami”, lecz zawsze mile widzianymi współgospodarzami, z którymi aktywnie współpracujemy.

        
Dziennik internetowy  "Mantica"
           Dodatkowo dla wygody rodziców działa Dziennik Internetowy, w który na bieżąco wpisywane są oceny ze sprawdzianów, 
kartkówek  i odpowiedzi. Nauczyciele umieszczają tam także informacje o zadanych pracach domowych, o terminach klasówek  i zaliczeń
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego