- monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła Podstawowa
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W dniu 8 grudnia 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych. Tegoroczne obchody odbyły się pod hasłem „Cuda świata“. Uczniowie klasy 
IV, V i VI prezentowali swoje projekty. Opowiedzieli o cudach Japonii, Niemiec, 
o lasach tropikalnych, latarni na Faros, Amazonii, podziemnej rzece Puerto Prinzesa, piramidach w Gizie i wielu innych ciekawych miejscach na świecie. Projekty były pięknie wykonane i bardzo ciekawie zaprezentowane. 
Dyplomy za najciekawsze prezentacje otrzymali następujący uczniowie:
Maciek Kochanek i Beniamin Pawlak z klasy IV
 Helenka Kasperek i Jaśmina Kaszyk z klasy IV
 Paweł Szlachciński, Kacper Krawczyk i Artur Jura z klasy VI
 Zuzia Krzanowska, Kasia Krawczyk i Kuba Kopa z klasy V.
Gratulacje! Na stole z poczęstunkiem znalazły się, jak co roku, międzynarodowe smakołyki, takie jak: niemiecka strucla, japoński makaron, tropikalne owoce, daktyle, grecka sałatka, czy falafele . 
Następnie odbyła się część artystyczna. Klasa IV zaprezentowała przedstawienie w języku angielskim, uczniowie śpiewali także piosenki 
w języku niemieckim, hiszpańskim oraz włoskim. Ostatnim punktem programu był quiz związany z prezentacjami. 
Zwyciężyła reprezentacja klasy VI. Gratulacje!
                                                                                                                                                            Urszula Lech

SMAKOŁYKI Z SADU I OGRODU


Przez cały tydzień każdy, kto wszedł do naszej  szkoły mógł podziwiać wystawę warzyw i owoców pt. "Smakołyki z sadu ogrodu”. 
Autorkami projektu są p. Ineza Fudali i p. Kasia Kubiszewska, 
które oprócz samej wystawy przygotowały również lekcję poświęconą zdrowemu odżywianiu się i ciekawostkom  związanym  z warzywami i owocami. W prowadzeni lekcji pomogli także członkowie samorządu  szkolnego - Julia Kucharska, Sonia Pyziak i Robert Gluck. 

Nie zabrakło również słodkiego i jednocześnie zdrowego poczęstunku- jabłuszek, chlebka smarowanego domowymi dżemami i soków. 
Do końca tygodnia dzieci pałaszowały „eksponaty” z wystawy poznając nowe smaki i ucząc się w ten sposób w praktyce, że zdrowe przekąski są najlepsze!


FOTOGALERIA "SMAKOŁKI Z SADU I OGRODU"
Fizyka w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła”

Jesteśmy jedyną szkolą w Polsce, która od 2007r wdraża nauczanie fizyki,  jako odrębny przedmiot już na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej 

w oparciu o innowacyjny program autorstwa Zdzisław Tyralskiego nauczyciela naszej szkoły
Uczniowie w wieku 10 lat posiadają ogromny potencjał umysłowy, który jest wykorzystywany w minimalnym zakresie. 
Stworzone warunki na zajęciach wzbudzają ich zainteresowania , kształcą umiejętności poznawcze, uczą samodzielnego myślenia, 
a nawet myślenia abstrakcyjnego. To, co jest niezbędne dla rozwoju dziecka - to sposobność ćwiczenia jego rosnących i dojrzewających możliwości 
- nie dla przyspieszenia rozwoju, lecz dla umożliwienia mu pełnego wykorzystania tych możliwości i nabrania wiary w siebie. 
Jeśli dziecku nie dało się tej szansy, staje ono przed groźbą niepowodzenia, nieodłącznie związaną z procesem uczenia się i broni się przed nią, jak potrafi.
Uważam, że proces uczenia się polega na wytworzeniu zespołu warunków wstępnych, to znaczy, że opanowanie jednej sprawności czy jednego pojęcia, 
umożliwia dziecku przejście do następnej (kształtuje zespół elementów, które zostaną wykorzystane w miarę dojrzewania następnej sprawności), bądź stwarza uczniowi możliwość zrozumienia nowego związku. W uczeniu się motywowanym wewnętrznie decydującym czynnikiem jest świadomość osiąganych celów, świadomość, której szkoła częstokroć nie zapewnia. 
Dlatego też, pragnąc pobudzić wewnętrzną motywację do uczenia się, starałem się tak dobrać materiał nauczania, który sam przez się jest w stanie pobudzić
 intuicję ucznia, kształcić sprawności, które mogą stanowić impuls do większej wnikliwości  i bardziej złożonych sprawności. Jak wiadomo, 
na całym świecie istnieje tendencja do reformy programów szkolnych w tym właśnie duchu. 
Hasłem przewodnim tych usiłowań jest teza, że każde dziecko, w każdym wieku można nauczyćdowolnego przedmiotu w postaci, 
która byłaby zarazem interesująca   i rzetelna. Znaczy to, że można skierować dziecko na drogę własnych prób poszukiwań intelektualnych umożliwiając
 mu zaczątek zrozumienia bardziej złożonych pojęć poprzez praktyczne eksperymentowanie lub intuicyjne uchwycenie istoty rzeczy, 
zanim pojęcie czy temat zostanie przedstawiony w bardziej skomplikowanej postaci, na przykład w abstrakcyjnym, symbolicznym zapisie. 
Takie podejście sprawia, że dziecko osiągnie taką głębię i ścisłość zrozumienia, do jakiej jest zdolne. 
    W obecnym programie starałem się uwzględnić wytyczne MEN dotyczące Reformy Systemu 
Edukacji oraz wnioski i spostrzeżenia, jakie nasunęły mi się po realizacji pierwszej wersji tego programu w latach 1998 – 2002 dotyczące zarówno układu treści,        jak i stopnia ich złożoności (dostosowując je do kształtowania i rozwoju kompetencji zdolnego ucznia klasy IV ,V i VI),  

      Stosowane na lekcjach fizyki metody, formy pracy ucznia i typy myślenia, stwarzają warunki do zdobywania takich kompetencji jak:
                a)  elementarne opisywanie zjawisk fizycznych w otaczającym świecie,
                b)  posługiwanie się prostymi metodami badania przyrody,
                c)   posługiwanie się modelami do jakościowego wyjaśniania zjawisk fizycznych,
                d)   wykonywanie pomiarów długości, objętości, masy, czasu, temperatury i ciśnienia,
                e)   dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w przebiegu zjawisk fizycznych,
                f)   posługiwanie się wiedzą informatyczną do zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji. 

      A oto przykłady problemów rozwiązywanych przez uczniów w szkole podstawowej
                   Dlaczego i jak spadają ciała na Ziemię? Grawitacja.
                   W dół - wyznaczanie środka ciężkości przedmiotu płaskiego
                   Dzień i noc na Ziemi.
                   Odwieczny przyjaciel żeglarzy - kompas.
                   Czy powietrze też waży?
                   Dlaczego zapadamy się w śniegu?
                   Badamy jak reagują ciała fizyczne na zmianę temperatury.
                   Jak powstają wiatry na Ziemi?
                   Dlaczego w tej samej temperaturze metal wydaje się zimniejszy od drewna ?
                   Dlaczego pada deszcz?
                   Jakie zjawisko towarzyszy oddziaływaniu ciała drgającego z ośrodkiem sprężystym?
                   Co jest źródłem fal dźwiękowych? Głośność i wysokość dźwięku.
                   Jak rozchodzi się światło ?.
                   Ile czasu potrzebuje światło na pokonanie drogi od Słońca do Ziemi?
                   Dlaczego Słońce i Księżyc przestają czasami świecić?
                   Puszczamy zajączki - zjawisko odbicia światła.
                   Co się dzieje, gdy światło pada na powierzchnię wody lub szkła?
                   Dlaczego pomidor jest czerwony? Zjawisko tęczy.
                   O widzeniu przedmiotów. Oko. Wady wzroku i ich korygowanie.
                   Jak zbudowane są ciała stałe, ciekłe i lotne?
                   Siła jako miara oddziaływań. Pomiar siły Wektor siły. Kreślenie wektorów sił. . 
                   Składanie sił działających wzdłuż jednej prostej.
                   Masa a ciężar.

      Dużym ułatwieniem w realizacji programu jest bogata baza programów multimedialnych (praktycznie do każdej jednostki lekcyjnej)


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego