CELE I ZADANIA - monte

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

CELE I ZADANIA

Świetlica
CELE I ZADANIA DZIAŁANIA ŚWIETLICY

Świetlica szkolna jest jedną z najbardziej popularnych pozalekcyjnych form opieki nad uczniem. Stanowi bardzo ważne 

(wspomagające zabiegi rodziców i nauczycieli klasowych) ogniwo w systemie opiekuńczo-wychowawczym szkoły.
Głównymi zadaniami naszej świetlicy są: stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa, zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu. Świetlica to ważne ogniwo w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem.
Wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych.

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach 12.00 - 17.00


Celem działalności świetlicy szkolnej jest:
-  zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej,
-  udzielanie uczniom słabszym pomocy  nauce,
- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,
- organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego
  
tzw. kącik pomocy w nauce,
- wyrabiania nawyków samodzielnej pracy i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności, - ujawnianie i rozwijanie   

   zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnych form zajęć w tym zakresie,
-  wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności
   w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
-  rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas 0
III,
-  wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z otoczeniem społecznym i przyrodniczym, aktywności 

  społecznej i samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
-  rozwijanie samorządności i aktywności społecznej uczniów.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego